Case 2017

From Open Nation Embassy
Jump to: navigation, search

Powerpointpresentation

Problem:

  1. Många voluntärer vill hjälpa till men manga av dem här lämnar organisationen innan de hunnit bidra en längre stund
  2. OSE klagar också på att det inte finns voluntärer som "step up as leaders", och de har problem med avsaknande av projektledare som är med en längre period.

Länkar till Open Source Ecology (OSE:)

Exempelprojekt går att hitta på wikin, med tillhörande möten som videoinspelningar av deras google hangout. Exempel projekthemsida: Exempel mote:


Här är projektsidan från deras första försök att förbättra deras project management OSE Webinars, vilket är det första projektet vi var inblandade I. Tillsammans med andra som ville bli projektledare för OSE. Tror inte det blev någon uppföljning eller implementering av deras nya policies/arbetssätt utan de körde på som innan. Här är en intresseanmälan från 2015 för att bli ledare: Leadership Assessment